Zomi Sabbath School Lesson 2: Jerusalem pan  Babylon ah, 1st Quarter, 2020

MSS 2: ယေရုရှလင်မှဗာဗုလုန်သို့

သင်ခန်းစာ (၂)

ယေရုရှလင်မှဗာဗုလုန်သို့

ဇန်နဝါရီ ၄ – ၁ဝ

 

ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း           ဇန်နဝါရီ ၄

ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ၄ရာ ၂၁း၁ဝ-၁၆။ ဒံ၊ ၁။ ဂလာတိ ၂း၁၉၊၂ဝ။ မဿဲ ၁၆း၂၄-၂၆။ ၂ကော ၄း၁၇။ ယာကုပ် ၁း၅။

 

အလွတ်ကျမ်းချက်

                ”ဘုရားသခင်သည် ထိုလုလင်လေးယောက်တို့အား အထူးထူး သောသိပ္ပံအတတ်ပညာတို့ကိုသိစေခြင်းငှာ၊ ထိုးထွင်း၍ နားလည်နိုင် သော ဉာဏ်သတ္တိကိုပေးသနားတော်မူ၏” (ဒံယေလ ၁း၁၇)။

                သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျဆုံးနေသောလူသားများ၏အားနည်းခြင်း အကြောင်းကိုဖော်ပြရန် အားမနာတတ်ချေ။ ကမ္ဘာဦး ကျမ်း အခန်းကြီး (၃) မှစတင်၍ လူသားများ အပြစ်ပြုခဲ့၍ စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရရှိသောရလဒ် ကို ဖော်ပြထားသည်။ ထိုတစ် ချိန်တည်းမှာပင် ဘုရားရှင်အပေါ်အလွန်သစ္စာ ထားရှိခြင်း အကြောင်းကိုလည်း အချို့ပုဂိ္ဂုလ်များရှိကြောင်း မြင်တွေ့ရပြန်သည်။  မည်သည့်ဆိုးရွားသောပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်ရစေကာမူ၊ သစ္စာရှိကြသည်။ ထိုသို့ သစ္စာရှိကြသောသူများထဲမှ အထင်ကရ ထင်ထင် ရှားရှား တွေ့ရသည့်သစ္စာရှိ   မှုမှာ ဒံယေလကျမ်းတွင်ရေးသားထား၏။

                ဒံယေလကျမ်းကိုလေ့လာရာ၌ အဓိကပုဂိ္ဂုလ်ကြီးမှာ ထာဝရဘုရား ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဒံယေလ၏ သစ္စာရှိမှု၊ ဒံယေလ၏အပေါင်း အဖော်များသစ္စာရှိမှုကို အမြဲတမ်းပြောဆိုအမွှမ်းတင်တတ်ကြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့အား လမ်းပြ ပို့ဆောင် နေသောထာဝရဘုရားရှင်ကိုမူ ဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းရန် မေ့လျော့တတ်ကြသည်။ ဗာဗုလုန်အင်ပါယာမင်းကြီး၏အမိန့်ကို ရဲရင့်စွာ တုံ့ပြန်ငြင်းပယ်သော လူငယ်လေးယောက်၏သတ္တိကိုပေးသောဘုရားရှင်အား အမှတ်တမဲ့ဖြစ်တတ်ကြသည်။ လူသည် မိမိ ပိုင်နက် နယ်မြေနှင့် ဆွေမျိုးညာတိ အသိုက်အဝန်းအတွင်း သစ္စာရှိတည်ကြည်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အခြား တစ်ပါး သူတို့၏ ဒေသယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာတရားလွှမ်းမိုးသောနေရာ၌ တစ်ယောက်တည်းသာရင်ဆိုင်နေရလျှင် အခက်ကြီးခက်လိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုရင်ဆိုင်မှုမျိုးကို ကြုံခဲ့ရသူများရှိကြသည်။ ရှင်ပေါလု၏ရေးသားချက်တွင် ”အဘယ်သူကိုငါယုံကြည်သည်ဟုငါသိ၏” (၂တိ ၁း၁၂)။ ထိုသူကိုကိုးစား ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။

               

တနင်္ဂနွေ               ဇန်နဝါရီ ၅

ဘုရားရှင်၏အုပ်စိုးခြင်းအာဏာ

                ပထမဦးစွာဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်းကိုလေ့လာရာမှာ ရှုံးနိမ့်ခြင်း အကြောင်းနှင့်အစပြုကြရမည်။ ယုဒပြည်ကြီး နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးလက်အောက် ကျရောက်သွား၍ ဗိမာန်တော်အတွင်းမှ သန့်ရှင်းသည့်အသုံးအဆောင်အားလုံး ရှိနာပြည်ရှိ မိမိဘုရား ၏ကျောင်းသို့ယူဆောင်သွားသည်။ ယင်းရှိနာဟူသော စကားကို ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁း၂ ၌ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက် တည်ဆောက် သော နေရာ ဟု ရေးသားထားသည်။ ရှိနာ၏ဝိသေသသင်္ကေတသည် ဘုရားသခင်ကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပုန်ကန်ရန် အုတ်မြစ်ချသော အလုပ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင် သို့ရောက်အောင်တည်ဆောက်မည့် ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်ကြီးပျက်စီးခဲ့ရသည့်တိုင် နေဗုခဒ်နေဇာ နှင့်သူကိုးကွယ်သောဘုရားများ ထိုရှိနာဒေသမှာပင်ကြီးစိုးထားပြီး ဣသရေလတို့၏ထာဝရဘုရားရှင်ပဋိညာဉ်တော်ကို စိုးမိုး ရန်ကြံစည်ဆဲဖြစ်သည်။

                အရှင်းလင်းဆုံး၊ အပြတ်သားဆုံးသော ဒံယေလ၏အစပြုရေးသား ထားချက်၌ ယေရုရှလင်မြို့ကိုအောင်နိုင်သည့်တိုင် ဗာဗုလုန် မင်း ကြီးအနေဖြင့် အထွတ်မြတ်ဆုံးသောအာဏာစက်သို့မရောက်ရှိသေးကြောင်းနှင့် ထိုသို့ဖြစ်လာ ရခြင်းအကြောင်း ရင်းမှာ ”ထာဝရဘုရားသည် ယုဒရှင်ဘုရင်ယောယကိန်မှစ၍ ဗိမာန်တော်တန်ဆာအချို့တို့ကို နေဗုခဒ်နေဇာလက်သို့အပ်တော်မူ၍၊ . . .” (ဒံ ၁း၂)။ ထာဝရဘုရားသည် ကြိမ်ဖန်များစွာ မိမိ၏လူမျိုးများ မိမိအား မေ့လျော့နေခြင်း၊ ဖွဲ့ဆိုထားသော ပဋိညာဉ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း အကြောင်းကို သတိပေးကြေညာပြီးသားဖြစ်သည်။ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏လက်သို့အပ်ပေးမည် ဟူ၍လည်း သတိပေးပြီးသားဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဒံယေလသည် ဗာဗုလုန်၏ ချီတက်လာသောစစ်သည်အင်အားကိုမြင်သည်နှင့် ကြိုတင် သိထားခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ဘုံအရှင်ဘုရားသခင်သည် သမိုင်းရာဇဝင်အတိုင်းဦးဆောင်ချီတက် နေပြီး၊ ထိုအကြောင်း ကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားသော ဒံယေလနှင့်အဖော် လူငယ်များမှာ ဘုရားရှင်သည် အရာရာကိုအုပ်စိုးတော်မူကြောင်း ရှင်းရှင်း ကြီး သိရှိထားပြီဖြစ်သောကြောင့် ဗာဗုလုန်အင်ပါယာ၏ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မည့်ကိစ္စကို ရင်ဆိုင်ရန် ခွန်အားနှင့် ရဲရင့်ခြင်းစိတ်ရရှိထားသည်။

                ၄ရာ ၂၁း၁ဝ-၁၆။ ၄ရာ ၂၄း၁၈-၂ဝ နှင့် ယေရမိ ၃း၁၃ ကို ဖတ်ပါ။ ဘုရားသခင်အဘယ်ကြောင့် ယုဒပြည်နှင့် ယေရုရှလင်မြို့ကို ဗာဗုလုန် အင်ပါယာလက်တွင်းသို့ ပေးအပ်ခဲ့ရသနည်း။

——————————————————————————————————————————————

                ယခု ၂၁ ရာစုနှစ်၌ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုသုံးသပ် ရင်း ဘုရားရှင်မှဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်းအတိုင်း ပြတ်ပြတ် သားသားအုပ်ချုပ် နေကြောင်းကို သတိရပုံဖော်မြင်ယောင်မိရန်လိုသည်။ ကျမ်း၏ရေးသားချက် အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုးကွယ်နေသောထာဝရဘုရားသည် သမိုင်း၏ဖြစ်တည် လာမည့်အရာကို ကိုင်တွယ်ထိန်းကျောင်း ခြင်းသက်သက် မကဘဲ၊ မိမိ၏ လူမျိုး များအပေါ်ကရုဏာတော်ထားလျက်၊ အချိန်နှင့်အမျှကယ်မသနားတော်မူကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဆက်လက်၍ လေ့လာ သွား သောအခါ၊ ဟေဗြဲလူမျိုးသုံ့ပန်း များအတွက် ကိုယ်တော်ရှင်ပြုတော်မူပုံများသည် နောက်ဆုံးခေတ်ကာလ၌ ရှိသော မိမိ လူများ အတွက်လည်း ထိုနည်းတူပြုတော်မူလိမ့်မည်။ သူတို့ရင်ဆိုင် ရမည့်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကို စမ်းသပ်ခြင်း အတွက် ဘုရားရှင်ကူညီ တော်မူလိမ့်မည်။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ရင်ဆိုင်နေရမှုအဘယ် အရာရှိသနည်း။ အပြင်မှလာ သောတိုက်ခိုက်မှုသော်လည်းကောင်း၊ အသင်း တော်အတွင်းမှ တိုက်ခိုက်ခြင်း သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် သင်၏ ကိုယ်၌ က စမ်းသပ်ခြင်းခံရသော စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းခြင်း၌သော်လည်းကောင်း ရှိနေ ပါသလား။ သင်၌ကြုံလာသမျှကို ထာဝရ ဘုရား အားမှီခိုကိုးစားရန်နှင့် ကိုယ်တော်၏ကူညီမှုကိုခံယူပြီးကျော်လွှားသွားရန် သင်၌မည်သည့်သင်ခန်းစာ မျိုးရှိပါသနည်း။

 

တနင်္လာ                                ဇန်နဝါရီ ၆

ဖိနှိပ်ခံရမှုအောက်၌ရှိသောယုံကြည်ခြင်း

                ဒံ၊ ၁ ကိုဖတ်ပါ။ လိုက်လျောညီထွေစွာနေတတ်ရန် ထိုလူငယ် များအပေါ်သို့ မည်သည့်ဖိအားမျိုးကျရောက်ခဲ့သနည်း။

——————————————————————————————————————————————

                ဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်သို့ရောက်ရောက်ချင်း ယင်းလူငယ်လေးဦးသည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော စိန်ခေါ်မှုအမြင့်ဆုံး ကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ဘုရင့် အမှုတော်ထမ်းရန် အထူးရွေးချယ်ခံရသောလူငယ်များဖြစ်ပြီး အထူးသင်တန်း တက်ရန် အမိန့်ချခံ ခဲ့ကြရသည်။ ရှေးခေတ်ရှင်ဘုရင်များသည် မိမိတို့ဖမ်းဆီး လာသော စစ်သုံ့ပန်းများထဲမှ အကောင်းဆုံး၊ အသင့်လျော်ဆုံး လူငယ်များ ကို ရွေးချယ်ပြီး နန်းတွင်းအမှုထမ်းစေရတတ်သည်။ သို့ဖြင့် သူတို့အားဖမ်းဆီး လာခဲ့သောရှင်ဘုရင်နှင့် ရှင်ဘုရင် ကိုးကွယ် သောဘုရားကိုသစ္စာခံစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည်။ ထိုသို့စီစဉ်ခြင်း၌ ဦးနှောက်အတွေးအခေါ်ခံယူချက်ကိုပြောင်းလဲ ပစ်ပြီး သွန်သင်ချက် အသစ်၏ရပ်တည်နေထိုင်သွားစေရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်၏ကဏ္ဍအပိုင်းအခြားအတိုင်း ပထမဦးဆုံး ဟေဗြဲလူငယ်လေး ယောက်၏ အမည်ကို ပြောင်းပစ်လိုက်သည်။ အမည်သစ်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်း သည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင် သူကို လည်းကောင်း၊ အတွေးအခေါ်အမြော်အမြင် ပန်းတိုင်၏လမ်းဆုံးကိုလည်းကောင်း လုံးဝပြောင်းလဲ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ နာမည် ပြောင်းလိုက်ခြင်းသည် ဗာဗုလုန်သားများသည် အာဏာကိုသုံး ပြီး၊ သူတို့အားနိုင်ထက်စီးနင်းပြုကာ ဗာဗုလုန်၏ ယဉ်ကျေး မှု ဓလေ့ထုံးတမ်း များကို လိုက်နာရန်အတင်းသွတ်သွင်းတော့သည်။ လူငယ်တို့၏မူလအမည်ရင်း များကို ဣသရေလ တို့၏ ဘုရားအားဂုဏ်ပြုရန်ခေါ်ထားသည့်အလျောက်  ထိုအချိန်တွင် နတ်များကိုဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းသောနာမည်များဖြင့် အစားထိုး မှည့်ခေါ် ကြသည်။ ၎င်းအပြင် ဘုရင်ကြီးသည် မိမိ၏စားပွဲမှအစားအစာများကို လူငယ်များအားစားစေရန် အမိန့်ထုတ်သည်။ ဘုရင့်စားပွဲများကိုစားသုံးရခြင်း ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အလွန်နက်နဲလှသည်။ ဘုရင်ကြီးနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်လက်ပွန်း တတည်းရှိခြင်း၊ ဘုရင့်အပါး၌ အမြဲအားကိုး၍ခစားခြင်းကိုဖော်ညွှန်းသည်။ ဘုရင်စားသောအစားအစာများသည် နတ်ဘုရားများ ကိုပူဇော်ထား သော အစား အစာများဖြစ်သည်။ ပူဇော်ထားသော အစာကို စားသုံးခြင်းသည်လည်း ဘာသာ ရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြန်သည်။ ဘုရင်ကြီး၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို လက်ခံ ပါဝင်အားပေးရာလည်းရောက်၏။

                ထိုကြောင့် ဒံယေလနှင့်အပေါင်းအဖော်တို့သည် ယင်းအခြေအနေ ကိုစိန်ခေါ်တွန်းလှန်ရန် သန္နိဌာန်ချကြ၏။ သူတို့ အဖို့အရာ မှာ ဘုရားရှင် အပေါ်တည်ကြည်မြဲမြံကြောင်းကို သက်သေတည်ရန်အတွက် နိမိတ်လက္ခဏာ ကိုပြသရန် သာကျန်တော့သည်။ အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ ဗာဗုလုန် မြို့ကြီးသည် လူတကာအထင်ကြီးလေးစား ခံနေရသော အချိန်လည်းဖြစ်သည်။ ဗာဗုလုန်သားများတည်ဆောက်ထားလျက်ရှိသောဗိမာန်များ အလွန်ခမ်းနား ကြီးကျယ်လှသည်။ မိုးပျံ ဥယျာဉ်တော် အလွန်ကျော်ကြားအံ့ဖွယ်ကောင်းပြီး ခမ်းနားထည်ဝါသောအရာဖြစ်သည်။ ယူဖရေးတီးဖြစ်ကြီးသည် ဗာဗုလုန်မြို့ ကြီးကို ဖြတ်စီးဆင်းပြီး အလွန်ဂုဏ်ကျက်သရေဖြင့် စိုပြေလန်းဆန်းနေသည်။ ဒံယေလနှင့်အဖော်များတို့သည် ထိုစွဲမက်ဖွယ် ဗာဗုလုန်မြို့ကြီးတွင် အခွင့်ထူးခံ လူများအဖြစ် နေထိုင်ရန်အခွင့်အရေးရရှိထားသည်။ ဟေဗြဲလူကျွန်သဘောက် သုံ့ပန်းဘဝကို မေ့ပျောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏အထက်တန်းလွှာအရာရှိပုဂိ္ဂုလ်များ အဖြစ် ရွေးချယ်နေထိုင်နိုင်သည်။ ထိုအခွင့်အရေးကြီးကို အမိ အရယူပြီး၊ ဂုဏ်ထူးရာထူးကြီးများကို အပေးအယူလုပ်ပြီးခံယူကြမည်လား။

                ထိုလူငယ်များသည် မည်ကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချခဲ့ကြသနည်း။ သင်သည် ထိုသို့သောအလားတူအခွင့်အရေးမျိုး၊ စိန်ခေါ်မှုများရရှိနေပါသလား။

               

အင်္ဂါ      ဇန်နဝါရီ ၇

ခိုင်မာသောသန္နိဌာန်ချထားခြင်း

                ဒံယေလ ၁း၇-၂ဝ ကိုဖတ်ပါ။ အရင်းခံအကြောင်းရင်းအချက်နှစ်ချက် မြင်တွေ့နေရသည်။ ဒံယေလ၏လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်နှင့် ဘုရားရှင်၏ ကြားဝင်လုပ်ဆောင်ချက်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းအရာအထဲတွင်ပင် မည်သို့သောအရေးကြီး သည့်ဥပဒေသ မျိုးလည်းပါရှိနေသနည်း။

——————————————————————————————————————————————

                ဟေဗြဲလူငယ်လေးဦးသည် မိမိတို့ရရှိသောဗာဗုလုန်မှပေးသည့်နာမည် သစ်များကို အရေးတယူ၊ စိတ်ဝင်တစားမရှိလှပါ။ မိမိတို့အချင်းချင်းပြောဆို ဆက်ဆံကြသောအခါ၌ အမည်အသစ်ကိုအသုံးမပြုဘဲ ဟေဗြဲနာမည်ကိုသာ ခေါ်ဝေါ်သမုတ် ပြောဆို နေကြသည်။ ဘုရင်ကြီး၏စားတော်စားပွဲမှအစားအစာ များ၌မူ သူတို့၏ခွန်အားဗလအားအင်နှင့် သက်ဆိုင်သော အစားအစာ များဖြစ် ရကား၊ ထိုအစားအစာနှင့်စပျစ်ရည်ကိုသုံးဆောင်ကြရန် ရွေးချယ်ရတော့မည်။ မိမိတို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမည်လား။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေမည်လား။ လူငယ်လေးဦးသည် ယင်းကိစ္စကိုရွေးချယ်ရန် အထူးအရေးကြီးနေသည်။

                အရာရှိမင်းများအနေဖြင့် သူတို့၏အမည်နာမများကိုပြောင်းလဲပေး နိုင်သလို၊ အစားအသောက်ပုံစံကို လည်းပြောင်း လဲပေးနိုင် သည်။ မင်းကြီး၏ စားပွဲတော်မှအစားအသောက်များကို အဘယ်ကြောင့်မစားလိုသောအကြောင်းရင်း နှစ်ချက်ရှိ ကြောင်း ပေါ်လွင်သည့်သဘောလူငယ်လေးဦး၌ရှိနေသည်။

                ပထမတစ်ချက်၌ ဘုရင်မင်းကြီး၏စားပွဲမှအစားအစာများသည် မသန့်ရှင်းသောတိရစ္ဆာန်တို့၏အသားများပါဝင်နေမည်။ (ဝတ် ၁၁)။ ဒုတိယ အချက်၌ ထိုအစာအားလုံးကို ရုပ်ထုများအားဆက်သထားပြီးမှ ဘုရင်မင်းမြတ် ၏ပွဲတော်သို့ ယူဆောင်လာ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုဖြင့် ဒံယေလနှင့်အဖော် များသည် ထိုအစားအစာများကိုငြင်းပယ်ကြရာ၌ ဘာသာရေးကဏ္ဍအပိုင်းနှင့် သက်ဆိုင် နေသည်။ နန်းတော်မှစီစဉ်ထားသောအစားအစာအပေါင်းတို့သည် သူတို့ညီနောင်များကို ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေမည်။ (ဒံ၊ ၁း၈)။ ဒံယေလသည် ပြတ်ပြတ်သားသား၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။

                ဗာဗုလုန်ပြည်ကြီး၏တာဝန်ရှိသူအရာရှိနှင့်ဒံယေလတို့အကြား အချေ အတင်ဖြစ်နေမှုကိုသုံးသပ်ရသော်၊ အချို့သော အရေးကြီးသည့်အချက်များကို မြင်တွေ့ရသည်။ ဒံယေလသည် တာဝန်ခံကြီး၏အခက်အခဲကို နားလည် သဘောပေါက်ပေးသည်။ ယင်းကဲ့သို့သောအကြောင်းရှိနေခြင်းကြောင့် သူသည် တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ်၊ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုသာတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဆယ်ရက် အတော အတွင်း စားသောက်မှုပုံစံ၏ရလဒ်သည် တာဝန်ခံကြီး၏စိုးရိမ်ခြင်း စိတ်ကို တိကျသေချာစွာ ပပျောက်ပေးစေမည် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ချက်အနေ ဖြင့် ဒံယေလသည် မိမိတောင်းဆိုမှုပြုသောစမ်းသပ်ခြင်းသည် ရလဒ်ကောင်း သာပေါ်ထွက် မည်ဟု တစ်ထစ်ချစိတ်ချထားသည်။ ဘုရားရှင်မှအချိန်တိုအတွင်း သက်သေပြပေးမည်ကို လုံးဝယုံကြည်သည်။ တတိယ အချက်မှာ၊ အသီးအနှံ ဟင်းစီးဟင်းရွက်နှင့်ရေသန့်ကိုသာသုံးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်သည် ဖန်ဆင်း ခဲ့စဉ်အချိန်လူသားများအား ဘုရားရှင်ပေးထားသောအစာကို ပြန်၍စားသုံးခြင်းဟု ညွှန်ပြနေသည်။ (ကမ္ဘာ ၁း၂၉)။ ထိုအချက်သည် ဒံယေလ၏ရွေးချယ်ခြင်း စိတ်တန်ခိုးကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ အားလုံးကိုခြုံ၍ကြည့်သော်၊ ဘုရားရှင် ပေးသောမူလအာဟာရထက် ပို၍သာ၍ ကောင်းမည့် အစာရှိနိုင်ပါမည်လား။

                ဒံယေလ၏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခြင်းအပေါ် ဘုရားရှင်ပါဝင်လမ်းဖွင့် ကောင်းချီးပေးသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာ မည်သို့ ဖြစ်လာသနည်း။ (ဒံ၊ ၁း၉)။ ယင်း သင်ခန်းစာ မျိုးမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း သင်ခန်းစာယူ နိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ထာဝရဘုရားရှင် အပေါ်ကိုးစားခြင်း၌ ရွေးချယ် ခံယူမှုလည်းပါဝင်ပါသလား။

 

ဗုဒ္ဓဟူး                   ဇန်နဝါရီ ၈

စင်းလုံးချောခန္ဓာနှင့်ထက်မြက်သောဉာဏ်ပညာ

                ဒံယေလနှင့်အဖော်များသည် နန်းတွင်းအမှုတော်ထမ်းများအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံကြရသည်။ အကြောင်းမှာ နေဗုခဒ်နေဇာ မင်းကြီး၏ သတ်မှတ် ထားသောအရည်အချင်းအကုန်ပြည့်မီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရင်မင်းကြီး ၏နန်းတွင်း အမှုထမ်း မည်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအနာအဆာကင်း၍ စင်းလုံးချော ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရည်ချောမောလှပရမည်။ (ဒံ၊ ၁း၄)။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်း တစ်ခု မှာ ဗိမာန်တော်အတွင်းအမှုထမ်းရွက်သောသူများသည်လည်း ကိုယ်ခန္ဓာချို့ယွင်း မှုအလျှင်းမရှိရပါ။ (ဝတ် ၂၂း၁၇-၂၅။ ဝတ် ၂၁း၁၆-၂၄)။ ထိုနည်းတူ ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်သည်လည်း မိမိကိုယ်ကိုဘုရားနှင့်နှိုင်းကာ မိမိ၏နန်းတော် အတွင်း အမှုထမ်းရွက်မည့် သူ၏ အရည်အချင်း ကိုလည်း ဣသရေလတို့၏ ထာဝရဘုရားဗိမာန်တော်အမှုထမ်းများနှင့် ပြိုင်ဆိုင်ရွေးချယ်သည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ထိုသို့ အရည်အချင်းရရှိအောင် ဒံယေလနှင့်အပေါင်းအဖော်တို့သည် မိမိတို့၏အသက်တာကို ထာဝရဘုရား အား ဆက်ကပ် အပ်နှံ၍ ဗာဗုလုန် အင်ပါယာ၏စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။

                ဂလာတိ ၂း၁၉၊၂ဝ။ မဿဲ ၁၆း၂၄-၂၆ နှင့် ၂ကော ၄း၁ရ ကို ဖတ်ပါ။ မည်သို့ပင်စုံစမ်းခြင်းများကိုတွေ့ကြုံရပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ သစ္စာရှိနိုင် ရန် အထက်ဖော်ပြပါကျမ်းချက်များမှ မည်သို့ဆိုထားသနည်း။

——————————————————————————————————————————————

                ထာဝရဘုရားသည် တိုင်းတစ်ပါး၏ကျွန်ဖြစ်သွားရသောလူငယ်   လေးဦးကို ချီးမြှောက်တော်မူသည်။ စမ်းသပ်မှု (၁ဝ) ရက်ပြည့်သွားသည်နှင့် သူတို့သည် အခြားအတူနေလူငယ်များတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးကြည့်ရာ ပိုချော ပိုလှ၊ ပိုကျန်းမာပြီး ပို၍တော် နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အခြားအတူနေလူငယ် များသည် ဘုရင်စားပွဲမှ အစားအစာများကို စိတ်ကြိုက်စားခဲ့သူများဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် မိမိ၏အစေခံလေးဦးကို ”အထူးထူးသောသိပ္ပံအတတ် ပညာတို့ကိုသိစေခြင်းငှာ၊ ထိုးထွင်း၍ နားလည် နိုင်သော ဉာဏ်သတ္တိကို ပေးသနား တော်မူ၏။” ဒံယေလတစ်ဦးတည်းကိုသာ ”ဗျာဒိတ်ရူပါရုံနှင့်အိပ်မက်ကို နားလည် နိုင်သော ဉာဏ်ပညာ နှင့် ပြည့်စုံစေ၏” (ဒံ၊ ၁း၁၇)။ ထိုကောင်းချီး လက်ဆောင်ဖြင့်ပင် ဒံယေလသည် ရူပါရုံဆိုင်ရာ ဘုရားရှင်၏ အမှုတော် ကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

                ဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်၌ သစ္စာရှိသောအစေခံများကို ဘုရားရှင်သည် ချီးမြှောက်တော်မူသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း လောက၏ စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် ဘုရားရှင်မှ ဉာဏ်ပညာများပေးထားပါသည်။ ဒံယေလနှင့်အဖော် များမှ ပေးသည့် သင်ခန်းစာ၌ အများစု၏မှားယွင်းမှုနောက်သို့လိုက်ပါရန်မလို ဘဲ အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှာပင် အမှန်တရားအတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည် နိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုသင်ခန်းစာမှလည်း ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တစ်သီး ပုဂ္ဂလလူများ နှင့်မဆက်မဆံဘဲ နေရန်မလိုကြောင်း လည်း သင်ခန်းစာမှတွေ့ရ သည်။ ဘုရားရှင်၏အမှုတော်ဆောင်ရာ၌ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ နှင့် မှားယွင်း နေသော အဖွဲ့အစည်းများကို ခါးခါးသီးသီးငြင်းပယ်ရန်မလိုပါ။ ဒံယေလနှင့်အဖော်များတို့သည် ကောက်ကျစ် လိမ်လည် မှားယွင်းခြင်း နှင့် ဒဏ္ဍာရီ ဆန်ဆန်နေထိုင်သောလူ့ယဉ်ကျေးမှုအကြား၌ နေထိုင်ရသည်မဟုတ်။ စဉ်းလဲ ကောက်ကျစ် လိမ်လည် မှားယွင်းမှုနှင့် ဒဏ္ဍာရီများကိုသင်ကြားပေးသော ကျောင်းတွင် ကျောင်းတက်နေရကြသည်။ သို့သော်လည်း သစ္စာရှိတည်ကြည် လျက်နေကြသည်။ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အရပ်၌နေရသည်မဆို သစ္စာရှိရန်အတွက် စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကြုံတွေ့ရကြမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်မှုနှင့် မကိုက်ညီသော ထုံးစံဓလေ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုသဘော များရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့နှင့်မကိုက်ညီသော ဩဇာ လွှမ်းမိုးမှု များကို စိစစ်ကြည့်ပါ။ သင့်ကိုယ်ကိုသင်ပြန်၍မေးခွန်းထုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ် မည်မျှကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သနည်း။

 

ကြာသပတေး                     ဇန်နဝါရီ ၉

နောက်ဆုံးပိတ်စစ်ဆေးခြင်း (စာမေးပွဲကြီး)

                သင်တန်းသုံးနှစ်ပြီးဆုံး၍ ဟေဗြဲလူငယ်လေးဦးသည် ”ဗာဗုလုန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးမှ အောင်မြင်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ဘုရင်မင်းကြီး၏ ရှေ့မှောက်တော်၌ အစစ်ဆေးခံရန်တင်သွင်းခြင်းခံကြရသည်။ အခြားသူများထက် ကျန်းမာရေးကောင်း ရုံသာမက ဉာဏ်ပညာအရာ၌လည်း ပို၍သာလွန်ထက်မြက် နေသည်။ ချက်ချင်းပင် ထိုလူငယ်လေးယောက်ကို မင်းကြီးသည် နန်းတော် သို့ခေါ်ယူအမှုထမ်း စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိထားရမည်မှာ ထိုစစ်ဆေးသော ပညာရပ်တို့တွင် လောကီ ရေးရာဘုရား မသိသူများ လေ့လာကြသော ပညာ များစွာပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုလူငယ်တို့သည် မိမိတို့ယုံကြည်မှုမရှိသော ထိုလောကီပညာရပ် တို့ကို မယုံကြည်သော်လည်း ကောင်းမွန် စွာပင်သင်ယူခဲ့ ကြောင်းတွေ့ရသည်။

                နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည် နန်းတော်မှစီစဉ်ပေးသောအစားအစာကို ငြင်းဆိုပြီး၊ မိမိတို့ရွေးချယ်သော အစား အသောက်ဖြင့် သင်တန်းကာလ တစ်လျှောက် စားသောက်နေထိုင်ခဲ့သော လူငယ်လေးယောက်လုပ်ဆောင်ချက် ကို စိတ်ထဲ တွေးနေ ကောင်းတွေးနေလိမ့်မည်။ မည်သို့ဆိုစေကာမူ၊ ဒံယေလ နှင့်အဖော်သားများသည် မိမိတို့ကျင့် ဆောင်ခဲ့သော အလွန် မြင့်မားသည့် ကျင့်စဉ်သည် ဗာဗုလုန်သားများစီစဉ်သောနည်းစနစ်ထက် သာလွန်မြင့်မား ကြောင်း အတတ်သိထားကြသည်။ အရာရာ တိုင်းသည် ထာဝရဘုရားထံမှရောက် လာကြောင်း ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားသူများအတွက် အားအင်ပြည့်ဝသော တန်ခိုးပါသော ဥပမာသင်ခန်းစာများ အမြဲမြင် တွေ့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ် တို့လက်ခံယုံကြည်ကြရမည်။ ဘုရားရှင်၏ သားသမီးများ ကို ခြောက်လှန့် ဖျက်ဆီးစေမည့်သတင်းမီဒီယာများ၊ အုပ်ချုပ်သူများ နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများကို ကြောက်ရန် မလိုပါ။ ထာဝရဘုရားကိုသာယုံကြည်လျှင် အန္တရာယ်ပေးမည့် အရာအားလုံးကို ဘုရားရှင်ကာကွယ်တားဆီးပေးလိမ့်မည်။ အဓိက သော့ချက် မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစိန်ခေါ်လာသမျှကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ် ရင်ဆိုင်တတ်ရန်သာရှိသည်။

                ဒံယေလကျမ်းအခန်းကြီး (၁) ကိုလေ့လာပါ။ ထာဝရဘုရားရှင် အကြောင်း အချို့အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာများ ပါဝင်သည်။ (၁) ရာဇဝင် သမိုင်းကြောင်းကို ဘုရားရှင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ (၂) ဘုရားရှင်သည် ဉာဏ်ပညာပေးတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ရှိ ပတ်ဝန်းကျင် ဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုကို အလင်း ပေးလမ်းပြနိုင်သည်။ (၃) ထာဝရဘုရားသည် မိမိအား ကိုးစားသူများကို အသက်တာ၌ သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ငြိမ်သက်မှု၌ သော်လည်းကောင်း ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်တော်မူသည်။ အခန်းကြီး၏ နိဂုံးပိုင်းတွင် ”ဒံယေလသည် ကုရုမင်းကြီးနန်းစံပထမနှစ်တိုင်အောင်ရှိနေသတည်း” (ဒံ၊ ၁း၂၁)။ ကုရု မင်းကြီးအကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသား လာရခြင်း၌ ပါတော်မူ လူမျိုးအတွက် မျှော်လင့်ချက်အရိပ်အယောင်ကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ကုရုမင်းကြီးသည် ဘုရားသခင် အထူးရွေးချယ်ထား သောပုဂိ္ဂုလ်ဖြစ်ရကား၊ ဘုရားရှင်၏ လူမျိုးတော် ကို လွတ်လပ်ရေး ပေးကာ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်ခွင့်ပြုသော ဘုရင်မင်းကြီးဖြစ် သည်။ ဒံယေလကျမ်းကို ရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်ဖမ်းသွားချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသည့်အဖြစ် ကို စတင် ရေးသား သော်လည်း၊ ပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရှိသောစကားရိပ်စကားဆန်း များလည်း ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်နေသော ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာများ အကျဉ်းအကျပ်ဆုံးခွင်တွင်း ကျရောက်နေသည့်တိုင်၊ ကိုယ်တော် သည် မျှော်လင့်ချက်တံခါးကိုဖွင့်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဒုက္ခ နာကျင်မှုထဲမှ ဘုန်းတော်နှင့်ပျော်ရွှင်မည့်အချိန်ကို လှမ်းမျှော် ကြည့်စေခဲ့သည်။

 

သောကြာ             ဇန်နဝါရီ ၁ဝ

ထပ်ဆင့်လေ့လာရန်

                ”ဒံယေလနှင့်အဖော်များ ဗာဗုလုန်တွင်ရောက်ရှိနေထိုင်ရသောအခြေ အနေမှာ လူငယ်ချင်းတူသော်လည်း ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောက်ရှိ နေထိုင်ရသောအခြေအနေထက်သာလွန်ကာ မျက်နှာသာပေးခြင်းခံခဲ့ရသေး သည်။ စာရိတ္တကို စစ်ဆေး စမ်း သပ်ရာမှာလည်း ယောသပ်လောက်မပြင်းထန် ခဲ့ပါ။ မိမိတို့မွေးရပ်တိုင်းပြည်မှ နန်းတွင်းသား လူငယ်များဖြစ်ခဲ့ကြ၍ ကြီးကျယ် သောမြို့ကြီးများ၊ အမြင့်ဆုံးသောမင်းဆက်၏နန်းတော်ကြီး၌ ဘုရင်၏အထူး အမှုထမ်းအဖြစ် သင်ကြားပို့ချခံခဲ့ရသည်။ စည်းစိမ်းနှင့် ပျက်စီးမှုခြစားနေသော ကြီးမားလှသည့်စုံစမ်းခြင်းရှိသောနေရာတွင် ရောက်ရှိနေရသည်။ ယေဟောဝါ အရှင်ကို ကိုးကွယ် သူများ၊ ဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်သို့ သုံ့ပန်းဘဝဖြင့်ရောက်ရှိနေ ရသူများ၊ ဘုရားရှင်၏ ဗိမာန်တော်မှ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း များလည်း ဗာဗုလုန် ၏နတ်ဗိမာန်အတွင်းသို့ ယူဆောင်သိမ်းဆည်းခြင်းခံရပြီး၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင် ကိုယ်တိုင်၌က ဗာဗုလုန်တိုင်း ပြည်၏ အကျဉ်းသားဘဝသို့ရောက်ရှိနေသည်။ ထိုအကြောင်းများကြောင့် ဗာဗုလုန်သားများသည် မိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ် သော ဘာသာတရားသည် ဟေဗြဲလူတို့ကိုးကွယ်သောဘုရားထက်တန်ခိုးကြီး ကြောင်း သူတို့၏ ဘာသာ ဓလေ့သည် အထက်၌ ရှိနေကြောင်း ကြွားဝါသော မျက်နှာထားဖြင့် အောင်ပွဲဆင်နေကြသည်။ ထိုသို့အခြေအနေဖြစ်ရခြင်းသည် ဣသရေလူမျိုးတို့သည် ကိုယ်တော် ၏ ပညတ်တော်ကိုကျောခိုင်းသွားခြင်းကြောင့် ဗာဗုလုန်၏သိမ်းပိုက်ခြင်းအခွင့်ကို ဘုရားရှင်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်၏ သန့်ရှင်းသောတောင်းဆိုချက်၊ နားထောင်ခြင်း၏ရလဒ်၏အကျိုးဆက်များ ပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ရှင်ပေးသော ထို သက်သေပြနိုင်ရန်အချက်ကို ကိုယ်တော်အပေါ်သစ္စာရှိတည်မြဲသောသူတို့အားဖြင့် ပြသပေး၏။ Ellen G. White, Education, p. 54.

 

-ဝ-