SSL Hualngo

HSS 2:  JERUSALEM ATANGA BABULON

ZIRLAI 2                                                            January 4–10  JERUSALEM ATANGA BABULON   CHANGVAWN: “Tichuan, heng tlangval palite hi Pathianin

HSS 3: PATHIANIN A KOHTE

ZIRLÂI 3            *October 12–18  PATHIANIN A KOHTE   SABBATH CHAWHNÛ