SINNA 13  ROME AH KHUALZINNA September 22-28         SABBATH NITAK    Tukal sung sim dingte: Sawltak 27, 28; Rom 1:18-20. LAI SIANGTHO BULPHUH: “Paul aw laukei in. Caesar mai ah thu kisit in na ding pelmawh ding hi.” (Sawltak 27:24, ZIV). Rome khua ah Paul ahawh nop sawt mahmah hi ta leh Jerusalem ah a kimatna in na […]

SINNA 12: CAESAREA AH A KIKHUMCIPNA September 15– 21     SABBATH NITAK      Tukal sung sim dingte: Sawl. 24; Sawl. 25; Sawl. 26; 1 Cor. 1:23.   LAI SIANGTHO BULPHUH: “Hun tom taleh sau ta leh, nang bek hilo tuni a ka thugen a ngaite khempeuh hih sikkhainiang (sikkol) bulhna lo buangah kei a bat theih […]

Top