Hotkhiatna in Hehpihna hang Bek hi (Mizo)

Hotkhiatna pen hehpihna hang bek hi. Thuciam lui hun lai mite leh thuciam thak mi te in hotkhiatna i ngahna pen thukham zuih man ki hel lo aa hehpih hang bekbek ahi hi. (Mizo)