Sermons of Pr Khin Mg Nyein 4-6


၄. အပြစ်ဘယ်ကနေ အစပြု သနည်း? | Pr Khin Mg Nyein၅. သမ္မာကျမ်းစာ | Pr Khin Mg Nyein၆. ခရစ်တော် ဒုတိယ အကြိမ် ကြွလာခြင်း | Pr Khin Mg NyeinSee also  Hotkhiatna in Hehpihna hang Bek hi (Mizo)
Tags: ,

Admin

Admin

Top