Sermons of Pr Khin Mg Nyein 4-6


၄. အပြစ်ဘယ်ကနေ အစပြု သနည်း? | Pr Khin Mg Nyein၅. သမ္မာကျမ်းစာ | Pr Khin Mg Nyein၆. ခရစ်တော် ဒုတိယ အကြိမ် ကြွလာခြင်း | Pr Khin Mg Nyein