Theih huai Zo kammal pawl khat

Tehpih kammal pawl “Bang”

1. Aisai lonek-a zol bang=

2. Ai mit deh bang=

3. Ak gul mu bang

4. Akno tui kia bang

5. Ak ih mu bang

6. Ak tangtawm bang=

7. Ak kiho bang=

8. Ak taw phun bang

9. Ak geh puksi ding bang=

10. Ak ngei den bang=

11. Bak vat bang=

12. Bak tawh kibang

13. Balteh tunga tui vung bang

14. Bui lei kei bang

15. Buipi suang zawl tuak bang=

16. Baibek zingtho bang=

17. Holsa a tui sung bang=

18. Khe khat khai bang

19. Khuainun sial bawl bang=

20. Khuaphelep bang

21. Khut tung lumleh bang

22. Kel than sing bang =

23. Lamka lai a ding bang

24. Lawi kenkhia bang =

25. Ling kheikhiat bang

26. Mang a tui dawn bang

27. Misi vai khak bang

28. Miksi kua holh bang=

29. Mual mong et bang

30. Mit a nin lak bang

31. Nga gu buah bang

32. Nung lam mit nei bang

33. Pasan sial nek bang

34. Peng lam ci sel bang=

35. Phim leh khua bang

36. Saisa bang

37. Sa khuai bang=

38. Sialpi vai kuan bang=

39. Si leh hing kimu bang

40. Singtung va tuang bang

41. Tangtel sihtan bang

42. Thankik za ek bah bang=

43. Thangho pi bang=

44. The bet khiat bang

45. Theinah nuai bang=

46. Tuisik sat bang=

47. Tui leh nga bang

48. Tangtu khu bang=

49. Um-a bel a buak bang

50. Ui ekpu bang=

51. Ui leh kel bang

52. Ui mei kang bang

53. Um gui mai gui gam bang

54. Vasi dai ngo kham bang=

55. Vaphual mo la bang

56. Vompi ha lung vei bang

57. Vompi tang kham bang

58. Vot si dawn bang

A pawl cing sak, a cihnopna kitelsak, a bunsak diak kammalte

1. Belto leh khuai sawk=

2. Ciah kuan bal em

3. Ciamnuih gal suak

4. Dap pa taptung kalh

5. Deih tel a val

6. Duh omna leh ngaih omna

7. Ek nutsiat

8. Gulhik cil geh

9. Gitta tuk tun=

10. Ki kausi phum

11. Ki daksak=

12. Ki tuisa buah

13. Ki sakhi beh=

14. Ki gul luk=

15. Ki valul thal ko=

16. Kop leh kai thuah

17. Kel lu phum kidawk

18. Khan in gual nei

19. Khuai khau khun

20. Khut tung kituh

21. Khut lim sun

22. Kawl mun baang=

23. Mim zang a siak kai=

24. Mei kuang pai suak

25. Mang kawm bang =

26. Nupi gal gen

27. Nupi nik cing dawt=

28. Nawi lung han

29. Nek loh buan loh

30. Nau tual kaihna

31. Naupang muksi=

32. Naupang melmawl

33. Patau kang mei

34. Sakhi tui nek in pan leng

35. Sanggam melma

36. Sam khau phel liangin =

37. Sial dop si=

38. Sintulung=

39. Sangak ai butom=

40. Sahang pu neih =

41. Tagah nawi muh

42. Thu mei zom

43. Thu tang pek

44. Thu cin thu tang

45. Thang Ho leh Lian Do in mimtang taangtang phel hawm

46. Uipi leh saguh bawk

47. Vanpam khualna=

48. Vansam gui bang among neilo=

49. Zawhngeu ta neih

50. Zawhngeu ek phum=

51. Zawng lo hon=

Dr Kham Khan Khai
Lecturer, Faculty of Education,
Asia-Pacific International University