=====အမှုတော်ဆောင် ဆိုသည်မှာ= ===== အမှုတော်ဆောင်(Minister) ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးအခေါ်အဝေါ်ဖြင့် .”ဝန်ကြီး” ဟုခေါ်၍၊ ဘာသာရေးအခေါ်အဝေါ်ဖြင့် “အမှုတော်ဆောင်” ဟုခေါ်ပါသည်။ သို့သော်စကားလုံး၏ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်နှင့် သဘောသဘဝသဘာဝကို အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁) Minister ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ် *************************** အမူတော်ဆောင်(သို့)ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်လို “minister”ဟုခေါ်၍၊ ဤစကားလုံး၏မူရင်းသည် လာတင်း(Latin)ဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာပါသည်။ အနက်အဓိပ္ပါယ်က “လက်အောက် ငယ်သား(a subordinanate), အစေခံ ကျွန်(a servant), အထောက်အကူ (assistant)” ဟုအနက်အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ #Hebrew (ဟေဗြဲဘာသာစကား) ‘ebed ဟုခေါ်၍ slave = ကျွန် (or)servant =အစေခံ၊ ပြည့်သူ့ဝန်ထမ်း၊ အိမ်ဖော် ဟုအဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ Verb နှင့်ဆိုလျင် ‘abad = to work for […]

Top